Startsida

Ålands ombudsmannamyndighet har som uppgift att främja och trygga jämställdhet, jämlikhet och förhindra diskriminering. Orsaker till diskriminering kan vara kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse.

Barnombudsmannen bevakar de åländska barnens intressen och ska vara med och påverka beslut kring allt som rör barns och ungdomars liv på Åland.

Myndigheten jobbar också med frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården.  Även dina rättigheter som konsument bevakas av Ålands ombudsmannamyndighet.

 

Elektronisk anslagstavla 

Nyheter

Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020. Ny ÅSUB rapport

Ny rapport om upplevd diskriminering på Åland publicerad Idag publiceras ÅSUB:s undersökning  Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020. Läs mer på www.asub.ax/sv/utredning/upplevd-...
Läs mer om Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020. Ny ÅSUB rapport ›

Frukostseminarium 20 januari 2021

  Seminarium med presentation av ny ÅSUB-studie: Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020 Ett av Ålands ombudsmannamyndighets uppdrag är att genomföra oberoende undersökningar och...
Läs mer om Frukostseminarium 20 januari 2021 ›

Välkommet tillägg i lag som stärker patientens ställning och rättigheter

Från och med 1 december 2020 tillfogas ett nytt moment  till 1 § i Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter:  Var och en som varaktigt...
Läs mer om Välkommet tillägg i lag som stärker patientens ställning och rättigheter ›

Ny konsumentrådgivare

Ålands ombudsmannamyndighet har utnämnt Tuomas Nymark till ny konsumentrådgivare. Han inleder sin anställning 3 november 2020. Totalt 28 personer visade intresse för tjänsten.   Konsumentrådgivningen...
Läs mer om Ny konsumentrådgivare ›

Missade du vårt frukostseminarium 9 oktober?

I fredags 9 oktober bjöd Ålands ombudsmannamyndighet in till frukostseminarium i lagtingets auditorium Sälskär för att presentera vår nya rapport Finns det barnkonsekvensbedömingar i åländska...
Läs mer om Missade du vårt frukostseminarium 9 oktober? ›